Сертифікат Європейського Союзу RoHS

Короткий вступ

RoHS є обов'язковим стандартом, встановленим законодавством Європейського Союзу, і його повна назва є директивою про небезпечні речовини, що обмежує використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Стандарт офіційно введений в дію з 1 липня 2006 року. В основному він використовується для регулюють стандарти матеріалів і процесів електричних та електронних виробів, щоб зробити їх більш сприятливими для здоров'я людей та захисту навколишнього середовища. Стандарт спрямований на виключення свинцю, ртуті, кадмію, шестивалентного хрому, полібромованих біфенілів і полібромованих дифенілових ефірів з електричних та електронних виробів.

core_icons8